เมนูพริกน้ำมันกระเทียมเจียว-ที่เตรียมวัตถุดิบง่ายๆ-1