การดื่มกาแฟ-ที่ควรเลือกทานกาแฟสดที่จะได้ความเข้มข้นมาก