เมนูต้มจับฉ่ายซี่โครงหมูอ่อน-ที่ต้องตุ๋นซี่โครงหมูให้เปื่อย-1