เฟรนช์ฟรายส์-อาหารว่าง-ที่ทานคู่กับอาหารประเทศตะวันตก