เมนูน้ำพริกมะขาม-นั้นง่ายมาก-เริ่มจากนำมะขามลงโขลก