เมนูผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้ง-ที่มีความหอมของเครื่องปรุง