เมนูยำเห็ดรวมกุ้งสด เมนูแคลลอรีต่ำ

เมนูยำเห็ดรวมกุ้งสด เมนูแคลลอรีต่ำ