ควบคุมอาหารป้องกันโรคอัลไซเมอร์-จากผักใบเขียวและผลไม้