อาหารป้องกันโรคอัลไซเมอร์-ที่ต้องควบคุมการทานอาหาร