อันตรายจากน้ำอัดลม-อาจจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลา-1