เคล็ดลับทำปลากะพงทอดน้ำปลา-ต้องล้างทำความสะอาดให้ดี