เมนูยอดคะน้าผัดน้ำมันหอย-เมนูอร่อยที่มีความกรุบกรอบของคะน้า