เมนูผัดเผ็ดเนื้อลูกเหรียง-เมนูที่มีเอกลักษณ์ของเครื่องแกงใต้