เมนูแกงปูใบชะพลู-เมนูเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของพริกแกง