ร้าน-HUKBAR-ถือว่าเป็นร้านอาหารที่มีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี