ร้านSarnies-Bangkok-ก็จะมีเครื่องดื่ม-และขนมหวานประเภทต่าง-ๆ-ที่ใช้วัตถุดิบอย่างดี